REKLAM MARKALAR SAVAŞIDIR!

Sektördeki firma sayısının her geçen gün giderek artması, global dünya pazarındaki rekabetinde artmasına sebep olmaktadır. Pazar içerisinde yer alabilmek için en büyük önemi taşıyan yatırım reklam yapmaktır. Reklamı yöneten en büyük unsur ise markadır.

Markanın varolması ve kalıcılığının sağlanması sadece reklam aracılığıyla tanıtılması değildir. Marka; kurumun kişiliğini, yapısını yansıttığı için, marka ruhu belirlenirken kurum değerleri göz ardı edilmemelidir. Bu marka danışmanlığının temel stratejileridir.

Marka olarak doğru konumlanmış reklam stratejileri tüketici tarafından kolaylıkla algılanır ve tercih edilir. Aktif iletişimde doğru ifadeler, pozitif değerler, sağlanan faydalar doğru olarak ortaya konmalıdır. Güçlü mesajlar, etkili görseller kullanılmalı, tüketiciye çekici hale getirilmelidir. Hedef kitleleri şaşırtmak, marka değerlerini güven uyandıran biçimde aktarmak, ürettiği iletişim stratejileri ile başarılı pazarlama politikaları üretmek ve marka değerlerini yüceltmek markanın akıllarda kalıcılığını sağlar.

Bu süreç uzun soluklu bir projedir. Bu proje kapsamında marka konsepti yaratmak, marka yol haritası çıkartmak, iletişim dili geliştirmek, pazarlama stratejileri üretmek, marka karakteri yaratmak, yeni iletişim fikirleri üretmek gibi kavramları ele almaktayız.

Bu süreçte “doğru hizmet anlayışımızı” oluşturan 2 temel unsur vardır; iş ve hizmet kalitesi. Kaliteyi hedeflerken işe ayrılan bütçenin büyüklüğünden çok ayrılan bütçenin etkin kullanımı ile hedefe ne kadar ulaşabileceğimizi düşünürüz.